Loga Funduszy Europejskich, flaga Polski, Logo Unii Europejskiej

 Uruchomienie usługi e-rezerwacje zostało sfinansowane w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU,
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020